3x Beste Small Cap Aandelen [2023] IPObeleggen.nl
08 februari 2023 

3x Beste Small Cap Aandelen [2023] IPObeleggen.nl

Beleggen in Small Cap aandelen? In dit artikel behandelen we onderzoek naar de drie beste small cap aandelen om te kopen voor 2023. Het beleggen in kleine aandelen kan leiden tot uitzonderlijk hoog rendement. Waarom? Omdat small cap aandelen volatieler zijn. Bij het investeren in kleine aandelen kunnen we optimaal gebruik maken van ondergewaardeerde aandelen. In dit artikel delen wij onze bevindingen.

Dit artikel is geschreven door Freedom24, een broker waar wij mee samenwerken. Bij hen kunt u ook informatie inwinnen omtrent IPO aandelen.

Laten we beginnen!

Het afgelopen decennium was relatief moeilijk voor beleggers in small cap aandelen omdat globalisering, gematigde inflatie en lage rentetarieven de waarde van grote bedrijven naar nieuwe hoogten hebben gestuwd. Het lijkt er echter op dat de economische wind van richting is veranderd. Nu bedrijven zich heroriënteren op binnenlandse productie en de kapitaaluitgaven toenemen, kunnen de op de VS gerichte small cap bedrijven indrukwekkende resultaten laten zien.

In de afgelopen tien jaar is de Russell 2000 index, een index voor kleine aandelen, aanzienlijk achtergebleven bij de S&P 500, met jaarlijkse rendementen van respectievelijk 10,13% en 13,34%. Volgens Neuberger Berman vertegenwoordigen small cap bedrijven vandaag slechts 1,3% van de totale Amerikaanse beurskapitalisatie, bijna het laagste percentage in 100 jaar en ver onder het historisch gemiddelde. De vergelijkbare waardering van small cap aandelen - op basis van de mediaan P/E (TTM), exclusief niet-renderende bedrijven - staat ook op een historisch dieptepunt. De laatste keer dat zo'n lage waardering werd waargenomen was in januari 2000, en in de daaropvolgende tien jaar steeg de Russell 2000 index met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,44% tegenover 0,41% voor de S&P 500.

beleggen-small-cap-aandelen-2023

Dynamiek van de S&P 500 en Russell 2000 in 2000-2010; bron: Tradingview

Het dichten van de kloof en de terugkeer naar normale niveaus zouden small cap beleggers aanzienlijke groeikansen kunnen bieden. De Russell 2000 heeft echter een belangrijk nadeel omdat ongeveer 40% van de indexondernemingen niet winstgevend is. De meest rationele strategie is de puntsgewijze selectie van de meest veelbelovende ondernemingen die beleggers het beste rendement per aanvaarde eenheid risico kunnen bieden. Wij hebben voor u drie ondernemingen geselecteerd die gezonde financiële prestaties en een aanzienlijk groeipotentieel hebben.

Dit zijn onze drie beste small cap aandelen voor 2023 om te kopen:

 1. Hillenbrand
 2. Clearfield
 3. Franklin Covey

Hieronder leest u onze aandelen analyses van deze beste kleine aandelen voor 2023.

U kunt deze small cap aandelen kopen via betrouwbare brokers, waaronder DEGIRO, eToro, Mexem, Easybroker, et cetera.

Via deze brokers kunt u uiteraard ook small cap ETF’s kopen, zoals de bekende Russell 2000 ETF, Russell 3000 ETF, en de iShares World Small Cap ETF om slechts drie voorbeelden te benoemen.

Dan nu onze top 3 kleine aandelen van dit moment!

 • Toegangsprijs: $45.0-$46.5
 • Richtprijs: $67,0
 • Potentieel: 46,9%
 • Potentieel dividendrendement: 1,9%.
 • Horizon: 9 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Over het bedrijf

Hillenbrand (HI) levert technische oplossingen voor industriële verwerking, alsook systemen en apparatuur voor kunststofverwerking. Daarnaast produceert en verkoopt het bedrijf producten en oplossingen voor begrafenisdiensten. Hillenbrand werd opgericht in 1906 en heeft zijn hoofdkantoor in Batesville, Indiana.

Waarom Hillenbrand aandelen kopen of niet?

Het afgelopen decennium was relatief moeilijk voor beleggers in small cap aandelen, omdat globalisering, gematigde inflatie en lage rentetarieven de waarde van grote bedrijven naar nieuwe hoogten hebben gestuwd. Het lijkt er echter op dat de economische wind van richting is veranderd. Nu bedrijven zich heroriënteren op binnenlandse productie en de kapitaaluitgaven toenemen, kunnen op de VS gerichte small cap bedrijven indrukwekkende resultaten laten zien.

Wij hebben drie van de beste small cap aandelen geselecteerd met gezonde financiële resultaten en een aanzienlijk groeipotentieel.

 1. Hillenbrand
 2. Clearfield
 3. Franklin Covey

Hillenbrand aandelen kopen?

Het grootste bedrijfssegment van Hillenbrand is Advanced Process Solutions (APS), waaronder het bedrijf procesapparatuur voor de kunststof-, voedsel- en farmaceutische industrie produceert, verkoopt en onderhoudt. Het segment is goed voor 43% van de totale inkomsten van het bedrijf en 42% van de aangepaste EBITDA.

Aan het einde van de verslagperiode groeide de orderportefeuille van het segment (het volume van uitstaande orders die wachten op voltooiing) met 6% op jaarbasis en bereikte een recordhoogte van $1,4 miljard, wat meer is dan de jaaromzet van het segment van $1,27 miljard en overeenkomt met 48,3% van de totale omzet van Hillenbrand. Alleen in het APS-segment beschikt het bedrijf dus over een uitgebreide portefeuille van orders die de financiële prestaties kunnen ondersteunen bij macro-economische onzekerheid.

Hillenbrand ondergaat een grootschalige bedrijfstransformatie. Het bedrijf voert gerichte overnames uit die zijn strategische positie op de markt voor industriële apparatuur verbeteren en ontdoet zich van niet-kernactiviteiten. Zo nam het bedrijf alleen al in 2022 vier ondernemingen over voor een totaalbedrag van 740 miljoen dollar.

De fusie- en overnameactiviteit leidde uiteraard tot een toename van de schuldenlast. Half december kondigde Hillenbrand echter de verkoop aan van zijn niet-kernsegment Batesville, waaronder het bedrijf producten en oplossingen voor begrafenisdiensten verkoopt. Hillenbrand verkoopt de divisie aan LongRange Capital voor 761,5 miljoen dollar, inclusief 11,5 miljoen dollar schuld. De deal heeft de volgende voordelen:

 • Batesville sleept Hillenbrand naar beneden door lagere inkomsten en aangepaste EBITDA, die nu goed zijn voor 21,3% en 24,1% van de totale cijfers van het bedrijf. In het vierde kwartaal daalden de inkomsten van het segment met 6% tot $146 miljoen, wat leidde tot een daling van de EBITDA met 27,5% tot $24,2 miljoen en de aangepaste EBITDA-marge verkleinde tot 16,6% tegenover 21,5% in het vierde kwartaal van 2021.
 • Door de verkoop kan Hillenbrand haar nettoschuld met 77% verminderen van 988 miljoen dollar tot 226,5 miljoen dollar, wat minder is dan de aangepaste EBITDA op jaarbasis van 527,4 miljoen dollar. De kosten van het resterende vreemd vermogen zullen waarschijnlijk ook dalen, aangezien Hillenbrand bij de schuldafbouw voorrang kan geven aan de duurste leningen.

Hoewel de inkomsten na de transactie zullen dalen, zou de verkoop van de divisie, ceteris paribus, het resultaat van de onderneming in het tweede halfjaar van 2023 moeten verbeteren, tenzij de macro-economische omstandigheden aanzienlijk verslechteren.

Financiële resultaten Hillenbrand aandelen

Hillenbrand's financiële resultaten voor de 12 maanden (TTM) worden hieronder gepresenteerd:

 • Aan het eind van het jaar bedroegen de totale inkomsten van Hillenbrand 2,94 miljard dollar tegenover 2,86 miljard dollar in 2021.
 • De nettowinst daalde met 16,4% tot 208,9 miljoen dollar in dezelfde periode, tegenover 249,9 miljoen dollar een jaar eerder.
 • De nettowinstmarge bedroeg 7,10% tegenover 8,72% in 2021.
 • De kasmiddelen van het bedrijf daalden van 528,4 miljoen dollar naar 191,1 miljoen dollar.
 • De vrije kasstroom daalde van 488,4 miljoen dollar naar 140,8 miljoen dollar.

Wij verwachten dat de kasstroom zich zal herstellen naarmate de marktomstandigheden normaliseren, omdat de negatieve resultaten het gevolg zijn van hogere voorraden en vorderingen.

Waardering Hillenbrand aandelen analyse

Hillenbrand handelt tegen een aanzienlijke korting op het sectorgemiddelde: EV/Sales - 1,42x, EV/EBITDA - 7,96x, P/Cashflow - 9,71x, P/E - 15,67x, FWD P/E - 11,09x.

beste-small-cap-aandelen-kopen

Vergelijkbare waardering; bron: opgesteld door de auteur

Het minimum koersdoel van investeringsbanken vastgesteld door D.A. Davidson is $62 per aandeel. Het maximale koersdoel is $74 per aandeel. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel $67 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 46,9% impliceert.

beste-kleine-aandelen-kopen

Koersdoelen van investeringsbanken; Bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij Hillenbrand aandelen kopen

 • De activiteiten van industriële bedrijven zijn zeer cyclisch. Als de markt verslechtert en de economie in een recessie terechtkomt, zou Hillenbrand een aanzienlijk deel van de orders kunnen verliezen, wat de financiële prestaties en de aandelenkoers van het bedrijf zal aantasten.
 • Aanzienlijke fusies en overnames houden risico's in voor de aandeelhouderswaarde. De mogelijkheid bestaat dat Hillenbrand te veel betaalt voor een bepaald bedrijf, of dat de fundamentele kwaliteiten van de overgenomen bedrijven slechter blijken te zijn dan de aanvankelijke ramingen.

In potentie behoort Hillenbrand tot de beste small cap aandelen om te kopen. Let echter goed op de verhoogde risico's bij het investeren in kleine aandelen. Verdiep u goed in alle risico's alvorens te beleggen met geld wat u kunt missen.

 • Toegangsprijs: $69.0-$71.0
 • Richtprijs: $130,2
 • Potentieel: 88,3%
 • Horizon: 9 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Over het bedrijf

Clearfield (CLFD) is een toonaangevende fabrikant van gespecialiseerde apparatuur voor de controle en bescherming van breedband glasvezelnetwerken. De oplossingen van het bedrijf worden gebruikt om huizen en bedrijven aan te sluiten op netwerken. Clearfield is opgericht in 1979 en heeft zijn hoofdkantoor in Minneapolis, Minnesota.

Clearfield aandelen kopen of niet?

Het afgelopen decennium was relatief moeilijk voor beleggers in small cap aandelen omdat globalisering, gematigde inflatie en lage rentetarieven de waarde van grote bedrijven naar nieuwe hoogten hebben gestuwd. Het lijkt er echter op dat de economische wind van richting is veranderd. Nu bedrijven zich heroriënteren op binnenlandse productie en de kapitaaluitgaven toenemen, kunnen op de VS gerichte small cap bedrijven indrukwekkende resultaten laten zien.

Wij hebben drie beste small cap aandelen geselecteerd met gezonde financiële resultaten en een aanzienlijk groeipotentieel.

 1. Clearfield
 2. Hillenbrand
 3. Franklin Covey

Waarom behoort Clearfield tot de beste small caps van 2023?

Glasvezelnetwerken vormen de ruggengraat van verschillende snelgroeiende industrieën, waaronder cloud computing, 5G en het Internet of Things (IoT). Nieuwe markten en de overgang naar externe en hybride werkwijzen hebben geleid tot een ongekende vraag naar glasvezeloplossingen.

Clearfield schat de Amerikaanse FTTH-markt op meer dan 12,5 miljard dollar. Volgens Research and Markets zal de markt tot 2027 groeien met een samengesteld jaarlijks percentage (CAGR) van 15%. De 5G-markt wordt geschat op maar liefst 200 miljard dollar en zal naar verwachting groeien met een CAGR van 48% tot 2030.

Het management van Clearfield merkt op dat de toegenomen vraag in de doelmarkt geen kortetermijnverschijnsel is. De toename van nieuwe vezels in de komende vijf jaar zal naar verwachting groter zijn dan in alle voorgaande jaren samen.

Een van de belangrijkste katalysatoren voor de sector is de aanzienlijke overheidsinvestering in breedbandinfrastructuur. De Infrastructure Investment and Jobs Act, die in november 2021 door president Joe Biden werd ondertekend, voorziet in een beschikbare financiering van ongeveer 65 miljard dollar, waarvan 42 miljard dollar bestemd is voor een breedbandprogramma dat bekend staat als BEAD. Het programma zal naar verwachting eind 2023 en begin 2024 worden uitgevoerd.

Financiële resultaten Clearfield aandelen

Clearfield vertoont indrukwekkende groeicijfers en verbetert gestaag zijn operationele hefboomwerking. De financiële resultaten van het bedrijf voor de 12 maanden (TTM) worden hieronder weergegeven:

 • Aan het eind van het jaar bedroegen de inkomsten 270,88 miljoen dollar, dat is 92,5% meer dan een jaar geleden.
 • De bedrijfswinst voor dezelfde periode steeg met 152,9% op jaarbasis en bereikte $63,82 miljoen.
 • Het nettoresultaat bedroeg 49,36 miljoen dollar tegenover 20,33 miljoen dollar een jaar eerder.
 • De nettomarge steeg van 14,44% naar 18,22%.
 • Ondanks meerdere stijgingen van het nettoresultaat daalde de operationele cashflow van $10,90 miljoen naar $1 miljoen.
 • De vrije kasstroom van Clearfield is zeer negatief, als gevolg van de voortdurende kapitaaluitgaven om de groei te ondersteunen. Het cijfer was -$7,20 miljoen tegenover -$2,70 miljoen een jaar geleden.

beste-kleine-aandelen

Financiële prestaties van Clearfield; bron: samengesteld door auteur

Wij verwachten dat de kasstroom zich zal herstellen, aangezien de daling het gevolg is van een toename van het nettowerkkapitaal door een stijging van de voorraden en de vorderingen.

Het bedrijf heeft een sterke balans met een totale schuld van $32,46 miljoen, kasequivalenten en kortetermijninvesteringen van $22,45 miljoen en een nettoschuld van $10,01 miljoen, wat meer dan zes keer minder is dan de jaarlijkse bedrijfsinkomsten van het bedrijf.

Waardering Clearfield aandelen analyse

Clearfield wordt verhandeld tegen een premie op de omzetmultiples, maar een korting op de winstmultiples vanwege de hoge marges van het bedrijf: EV/Sales - 3,87x, EV/EBITDA -15,59x, P/Cashflow -19,48x, P/E -19,44x, FWD P/E -15,25x.

beste-small-caps

Vergelijkbare waardering van Clearfield; Bron: samengesteld door auteur

Het minimum koersdoel van Roth Capital is $120 per aandeel. Cowen schat CLFD dan weer op $141. Volgens de consensus bedraagt de reële marktwaarde van de aandelen $130,2, wat een opwaarts potentieel van 88,3% impliceert.

small-cap-aandelen-kopen

Koersdoelen van investeringsbanken; Bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij Clearfield aandelen kopen

 • In december kondigde het bedrijf de verkoop aan van gewone aandelen ter waarde van 120 miljoen dollar, tegen 100 dollar per aandeel. De opbrengst zal naar verwachting worden gebruikt om het werkkapitaal aan te vullen. Enerzijds weerspiegelt het aantrekken van middelen de toekomstige groeiperspectieven, maar anderzijds verwatert het kapitaal en vermindert het de waarde voor de aandeelhouders.
 • De vrees voor een mogelijke economische recessie neemt toe. Een verslechtering van het economische klimaat kan de financiën en de aandelenkoers van Clearfield aantasten.
 • Toegangsprijs: $44.5-$45.5
 • Richtprijs: $85,5
 • Potentieel: 90,0%
 • Horizon: 9 maanden
 • Risico: Hoog
 • Positiegrootte: 2%

Over het bedrijf

Franklin Covey (FC) levert adviesdiensten op het gebied van management, productiviteit, verkoopprestaties en klantenbinding. Met de oplossingen van het bedrijf kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen betere resultaten behalen. Franklin Covey werd opgericht in 1983 en heeft zijn hoofdkantoor in Salt Lake City, Utah.

Waarom behoort Franklin Covey tot de beste small cap aandelen?

Het afgelopen decennium was relatief moeilijk voor beleggers in small cap aandelen omdat globalisering, gematigde inflatie en lage rentetarieven de waarde van grote bedrijven naar nieuwe hoogten hebben gestuwd. Het lijkt er echter op dat de economische wind van richting is veranderd. Nu bedrijven zich heroriënteren op binnenlandse productie en de kapitaaluitgaven toenemen, kunnen op de VS gerichte small cap bedrijven indrukwekkende resultaten laten zien.

Wij hebben drie van de beste kleine aandelen geselecteerd met gezonde financiële resultaten en een aanzienlijk groeipotentieel.

 1. Franklin Covey
 2. Clearfield
 3. Hillenbrand

Waarom Franklin Covey aandelen kopen of niet?

Franklin Covey opereert in een enorme en zeer gefragmenteerde markt. Volgens The Business Research Company wordt de wereldwijde markt voor managementadviesdiensten gewaardeerd op 891,88 miljard dollar en zal deze tot 2026 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks percentage van 7,9% tot 1,32 biljoen dollar aan het einde van de prognoseperiode. Opmerkelijk is dat er geen duidelijke leiders in de markt zijn - de markt wordt gedomineerd door een groot aantal onafhankelijke spelers, wat Franklin Covey veel ruimte biedt.

Franklin Covey heeft een sterke marktpositie. De oplossingen van het bedrijf stellen klanten in staat betere resultaten te behalen door de bedrijfscultuur, ontwikkelingsrichtingen en managementmethoden te herzien. De doeltreffendheid van de producten van het bedrijf blijkt onder meer uit de hoge klantenbinding, die meer dan 90% bedraagt. Een opmerkelijk voorbeeld was een aantal bedrijven dat tijdens de pandemie hun abonnement op het product All Access Pass (AAP) verdubbelde. Onder de bedrijven was een belangrijke nieuwe klant, een luchtvaartmaatschappij die zijn bedrijf op dat moment in de wacht had staan en zijn cultuur wilde verbeteren met de producten van Franklin Covey. Een andere klant was Best Western, een van 's werelds grootste hotelketens, wiens bedrijf ook door de pandemie is getroffen.

De activiteiten van Franklin Covey zijn relatief goed bestand tegen macro-economische tegenwind. Meer dan de helft van de inkomsten van het bedrijf is afkomstig van meerjarige contracten die gedurende de looptijd niet kunnen worden opgezegd. De rest van de inkomsten is afkomstig van eenjarige, niet-opzegbare contracten die vooraf worden betaald en op verschillende dagen in het jaar worden afgesloten, waardoor het bedrijf zijn kasstroom gemakkelijk kan voorspellen.

De gerichte overnames hebben Franklin Covey in staat gesteld zijn leveranciers te consolideren, wat een aanzienlijk concurrentievoordeel oplevert in de vorm van een rijke inhoudsbibliotheek die naar verwachting zal blijven groeien. Door de aankoop van Strive in het voorjaar van 2021 kon Franklin Covey zijn Impact-technologieplatform creëren, waardoor veel processen die voorheen handmatig door gebruikers werden uitgevoerd, werden geautomatiseerd. Het platform heeft een best-in-class technology stack gecombineerd met een uitgebreide database van educatieve materialen.

Opmerkelijk is dat Franklin Covey actief de inkomsten uit het abonnementsmodel verhoogt. AAP Subscription & Subscription-diensten zijn sinds hun lancering in 2016 gegroeid met een samengesteld jaarlijks percentage van 81,1%. Het hoge aandeel van abonnementen in de inkomstenstructuur maakt de kasstroom van het bedrijf stabiel en gemakkelijk voorspelbaar.

Financiële resultaten Franklin Covey aandelen

De financiële resultaten van FC voor de 12 laatste maanden (TTM) worden hieronder weergegeven:

 • Aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de inkomsten van het bedrijf 271 miljoen dollar, tegen 262,8 miljoen dollar aan het eind van het voorgaande jaar.
 • De nettowinst voor dezelfde periode steeg van $18,4 miljoen naar $19,3 miljoen.
 • De nettomarge steeg van 7,01% naar 7,12%.
 • De kasstroom uit operaties bedroeg 45,11 miljoen dollar tegenover 52,25 miljoen dollar in 2022.
 • De vrije kasstroom daalde van $46,92 mln naar $38,33 mln.

Franklin Covey genereert een aanzienlijke kasstroom. De daling van de indicatoren is tijdelijk, aangezien zij het gevolg is van een stijging van het netto werkkapitaal. Een stijging van de vorderingen zal uiteindelijk leiden tot een stijging van de omzet van de onderneming.

Het bedrijf heeft een sterke balans met een totale schuld van $22,27 miljoen, geldmiddelen en kasequivalenten van $58,15 miljoen en een nettoschuld van $35,88 miljoen.

Waardering Franklin Covey aandelen

Franklin Covey handelt tegen een premie ten opzichte van het sectorgemiddelde: EV/Sales - 2,18x, EV/EBITDA - 17,23x, P/Cashflow - 21,62x, P/E - 34,34x, FWD P/E - 32,42x.

kleine-aandelen-kopen

Vergelijkbare waardering; Bron: samengesteld door auteur

De hogere waardering is het gevolg van groeiende inkomsten, positieve marges en een solide kasstroom. Bovendien verschuift de aanwezigheid van het Impact-platform het bedrijfsmodel van het bedrijf van consulting naar EdTech. Daarom is Coursera toegevoegd als een van de peers voor de waardering.

Roth Capital waardeert het bedrijf op $71 per aandeel. Northland heeft op zijn beurt zijn koersdoel vastgesteld op $100 per aandeel. Volgens de consensus is de reële marktwaarde van het aandeel dus $85,5 per aandeel, wat een opwaarts potentieel van 90,0% impliceert.

beste-kleine-aandelen-analyse

Koersdoelen van investeringsbanken; Bron: samengesteld door auteur

Belangrijkste risico's bij Franklin Covey aandelen kopen of niet

 • De sector opleidings- en adviesdiensten wordt gekenmerkt door hevige concurrentie en relatief gemakkelijke toegang. Concurrenten introduceren voortdurend nieuwe diensten die rechtstreeks kunnen concurreren met het aanbod van Franklin Covey en die het aanbod van de onderneming niet-concurrerend of verouderd kunnen maken.
 • Hoewel wij menen dat Franklin Covey tegen een korting op zijn reële waarde wordt verhandeld, weerspiegelen de huidige multiples de houding van de markt tegenover Franklin Covey als groeibedrijf. Een vertraging van de groei zou kunnen leiden tot een aanzienlijke herwaardering van de aandelen.

Dit was onze analyse naar de drie beste small cap aandelen van dit moment. Heb jij nog meer interessante kleine aandelen met groeipotentieel? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

Disclaimer: dit artikel is geschreven door Freedom24. Bekijk haar website en het artikel voor de volledige disclaimer. Gebruikte afbeeldingen zijn gepubliceerd onder de aankooprechten van Freedom24. Dit artikel bevat op geen enkele wijze beleggingsadvies. Het kan zijn dat de analyse niet volledig is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingen. Beleggingen in effecten en andere financiële instrumenten houden altijd het risico van verlies van uw kapitaal in. IPO beleggen, het kopen van aandelen tegen IPO-prijzen, kan extra beperkingen met zich meebrengen. De voorspellingen of prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 

Over de schrijver
IPObeleggen.nl verstrekt informatie over investeren in een Initial Public Offering. IPO aandelen kopen kent een hoog risico/rendement-profiel. Op deze website bieden wij educatie omtrent wat een IPO is, de voor- en nadelen, en hoe het werkt.
Reactie plaatsen